Uafhængig rådgivning – ind i fremtiden.
Uddannelsernes Råd vil levere helhedsorienterede analyser og anbefalinger.

Dansk uddannelsespolitik har brug for en klarere orientering mod fremtiden. Uddannelsesindsatsen skal bygge på mere velbegrundede antagelser om, hvad vi skal vide og kunne i fremtiden.

I dag besluttes reformer typisk med blikket i bakspejlet. Vi ser, hvad der gik galt i går frem for at orientere os mod, hvad vi har brug for i morgen.

Derfor arbejder vi med at etablere grundlaget for dannelsen af Uddannelsernes Råd (UR). Det er en selvstændig og uafhængig institution, hvis formål er at fremme den helhedsorienterede, kritiske og konstruktive analyse af, hvad der kan gøres bedre i den samlede uddannelsesindsats.

Anbefalinger fra UR skal basere sig på analyser af det fremtidige behov for viden og kunnen.  UR skal sætte fokus på de aktuelt største udfordringer for uddannelsesindsatsen set i forhold til børn, unge og voksnes behov for viden og kunnen og vurderes ud fra et individ-, et arbejdsmarkeds- og et samfundsperspektiv.

Læs mere om Uddannelsernes Råd.

Nyheder

Bag Uddannelsernes Råd står en styregruppe og en referencegruppe af kompetente folk.
Første fase: Konkretisering af projektet
Anden fase: driftsmidler findes
Tredje fase: UR etableres